rupu


rupu
rùpu interj. kartojant ruzgi (nerangiam bėgimui reikšti): Rùpu rùpu rùpu bėga paršelis Vkš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • rupū — rùpū (<rupūžė) interj. J.Jabl, Vv keik.: Rùpū miltų! Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupūžinti — rupū̃žinti ( yti), ina, ino, rùpūžinti Skdv menk. 1. tr. Al keikti, vadinti rupūže: Rupū̃žino muni visaip Vn. | refl.: Negražu prie svetimų žmonių rupūžintis Jnš. 2. intr. Plt, Žvr, Lel eiti, kėblinti (keliant kieno nors nepasitenkinimą): Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruputė — rupùtė sf. (2) NdŽ, End, Vž, Grg, Krt; LBŽ žr. roputė 1: Anie prikas daug rupùčių: sausai, gražios, didelės – kaip klumpiai rupùtės LKT91(Vvr). Į rugieną liuob sėti ruputès Jdr. Ruputès skuta pietums Šv. Pasivalgot rupùčių su rūgštu pienu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupus — rupùs, ì adj. (4); Kos51 1. N, [K], Mrs stambus, nesmulkus: Girninė duona yra rupì Rod. Rodos, rupì, al gardesnė [naminė duona] Pls. Matai, kokią rùpią duoną ir dabar kepa Klt. Miltai labai rùpūs, duonai netikę Dglš. Iš rupių̃ miltų nenorėk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupūžpentis — rupū̃žpentis, ė smob. (1) menk. nenaudėlis, bjaurybė (keikiant): Ta rupū̃žpentė sugadino man viską Krž. Tas rupū̃žpentis visas avižas nuganė! Pgr. Ar tas rupū̃žpentis parsivilks kada ne kada, a ne?! Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūpus — rūpùs, ì adj. (4) Mlt; SD247,385, SE21, N, [K], M rūpestingas, uolus, įdėmus: Rūpùs žmogus be darbo nesėdi Trgn. Toks rūpùs, darbinykas, neprapuls Sdk. Vaikas in mokslo labai rūpùs Ktk. Ana visur kur rūpèsnė Ds. Senas šuo rūpus ir jautrus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupuotas — rupuotas, a adj. (1) Skr rupus, nelygus: Dažytinės žvakės šalto[je] vieto[je] dažytos, kad srugliai arba lašniai staigu užšąla, rupuotos tampa J. Rupuotas akmuo J. Kur rupuota, tai rupūžiavarlė, ana bjauresnė Km …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruputkasis — rupùtkasis sm. (1) žr. 1 roputkasis 1: Pernait par rupùtkasį buvo lynanti ir lynanti LD379(Krtn). Par rupùtkasį tura neatbūtinai lyti Jdr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupulkė — ×rupùlkė (hibr.) sf. (1) žr. rupūka: Rupùlkė, kur lendi? Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rupūžiavarlė — rupū̃žiavarlė sf. (1) žr. rupūžė 1: Kur rupuota, tai rupū̃žiavarlė, ana bjauresnė Km …   Dictionary of the Lithuanian Language